VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 75/2021/TT-BTC:

Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày 09/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 75/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM