HNX sắp vận hành sản phẩm mới Bond Index

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 11/10 tới, HNX sẽ chính thức công bố việc triển khai kế hoạch phát triển hệ thống và sản phẩm mới đối với năm 2014.

 HNX sắp vận hành sản phẩm mới Bond Index
Năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam được vinh danh có thị trường trái phiếu phát triển nhanh nhất trong số các quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Á. Nguồn: internet

Trong đó, sẽ đưa vào vận hành ngay sản phẩm mới là Bond Index (chỉ số trái phiếu). Việc triển khai Bond-Index sẽ tạo nên bộ chỉ số thị trường, là căn cứ tham khảo hữu hiệu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước khi giao dịch trên thị trường trái phiếu.

Theo đánh giá của HNX, thời gian qua để tạo "đòn bẩy" cho thị trường trái phiếu Chính phủ hoạt động hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư, HNX đã liên tục đổi mới hệ thống giao dịch, công bố thông tin thị trường theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát thông qua hệ thống tự động đối với các hoạt động giao dịch, thanh toán, bù trừ và lưu ký chứng khoán.

Sự gia tăng các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư của HNX đã góp phần vào sự tăng trưởng của công tác huy động vốn thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Năm 2012, kết quả đạt 141.340 tỷ đồng, bằng 4,7 lần so với năm 2009; 9 tháng đầu năm 2013 huy động được gần 140.000 tỷ đồng, bằng 99% so với cả năm 2012.

Trên cơ sở đó, HNX cùng với sự hỗ trợ của Kho bạc Nhà nước từng bước xây dựng đường cong lợi suất chuẩn cho thị trường trái phiếu; cải tiến phương thức và hình thức phát hành trái phiếu với các kỳ hạn và thời gian đáo hạn hợp lý; xây dựng lịch biểu phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn của Chính phủ; xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, qua đó thông tin được cập nhật nhanh, thuận tiện cho các chủ thể tham gia thị trường.

Ngoài ra, trái phiếu Chính phủ được định giá hàng ngày thông qua các lệnh chào mua và chào bán điện tử nhằm tạo thanh khoản nhanh cho thị trường, khơi thông các nguồn vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế.

Năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam được vinh danh có thị trường trái phiếu phát triển nhanh nhất trong số các quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Á. Mức tăng trưởng thị trường trái phiếu của Việt Nam là 42,7%.