HNX tham dự Hội nghị Tổng giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS)

PV.

Ngày 28/8/2018, tại Băng Cốc, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Tổng giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) do Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) tổ chức với chủ đề “Liên kết sản phẩm tạo ra tăng trưởng khu vực”. Ông Nguyễn Như Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tham dự hội nghị.

Đại diện Sở GDCK Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Như Quỳnh tham dự hội nghị. Nguồn: Internet
Đại diện Sở GDCK Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Như Quỳnh tham dự hội nghị. Nguồn: Internet

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về các giải pháp phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về nhu cầu của các tổ chức phát hành và nhà đầu trong việc lựa chọn các phương thức phát hành và đầu tư quốc tế thay thế trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cập đến việc liên kết sản phẩm nhằm tăng quy mô vốn theo cơ chế tính toán giá (price discovery mechanism), quan điểm của các nhà đầu tư có tổ chức về cơ hội giao dịch xuyên biên giới giữa các nước tiểu vùng sông Mekong và ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, Tiến sĩ Pakorn Peetathawatchai nhận định trong vài năm qua, khu vực GMS đã có nhiều bước phát triển đáng kể trong công tác xây dựng hạ tầng thị trường vốn.
Nhờ đó, chất lượng hàng hoá dịch vụ trong khu vực cũng được nâng lên, kết nối giữa con người trong khu vực cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần tiếp tục phát triển, đặc biệt là thị trường vốn để có thể hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu vốn trong dài hạn.
Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan cho rằng hợp tác GMS sẽ tạo ra các cơ hội giao dịch xuyên biên giới, khai thác triệt để các lợi ích của thị trường vốn của các bên.

Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán Tiểu vùng Sông Mê Kông được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác của các Sở Giao dịch Chứng khoán Tiểu vùng Sông Mê kông do SET khởi xướng, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực GMS trong đó gồm có 2 HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Lào, Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia, Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan.

HNX chính thức tham gia chương trình hợp tác với các Giao dịch Chứng khoán tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) từ năm 2013. Đến nay, HNX đã luôn là thành viên tích cực trong toàn bộ các hoạt động hợp tác giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán tiểu vùng Sông Mê Kông. Với đặc thù khu vực, các Sở có nhiều điểm chung và có thể hợp tác để cùng phát triển.