Hộ kinh doanh có được tham dự thầu?

Theo Chinhphu.vn

Cơ quan ông Ngô Quang Khôi (tỉnh Lai Châu) đang xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, có 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu, trong đó 1 hộ kinh doanh cá thể...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ quan ông Ngô Quang Khôi (tỉnh Lai Châu) đang xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, có 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu, trong đó 1 hộ kinh doanh cá thể đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bỏ giá thầu thấp nhất.

Ông Khôi hỏi, hộ kinh doanh cá thể có được tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu trên không? Gói thầu trong tình huống này là gói thầu mua sắm hàng hóa có nghĩa là hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu sẽ được lập theo Thông tư số 05/2015/TT-BKH hoặc Thông tư số 11/2015/TT-BKH. Nhưng hai Thông tư này ghi rõ tư cách hợp lệ là theo Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu đó là nhà thầu phải là tổ chức. Vậy, hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp này có tư cách hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu trong nước là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể (được gọi là hộ kinh doanh) tham dự thầu mà hộ kinh doanh có đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.