Tỉnh Quảng Nam:

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Theo Nam Phương/Báo Quảng Nam

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 7424 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022.

Mô hình nuôi xen ghép cá chim trắng vây vàng và cá bớp trong lồng bè cho hiệu quả kinh tế khá ở xã Tam Hòa. Ảnh: H.L
Mô hình nuôi xen ghép cá chim trắng vây vàng và cá bớp trong lồng bè cho hiệu quả kinh tế khá ở xã Tam Hòa. Ảnh: H.L

Kế hoạch nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là hộ sản xuất nông nghiệp) đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đổi mới phương thức kinh doanh, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi tới mùa cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian.

Thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, thổ nhưỡng, mùa vụ, giống, phân... Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp - nông thôn.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2022, 100% sản phẩm OCOP có gian hàng số và tài khoản thanh toán điện tử trên sàn thương mại điện tử. Ít nhất 70% sản phẩm OCOP có phát sinh giao dịch và 50% sản lượng sản phẩm OCOP được tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử.

Phấn đấu 70% sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được quảng bá, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử; 70% hộ sản xuất nông nghiệp có gian hàng số trên sàn thương mại điện tử và có tài khoản thanh toán điện tử; 30% sản phẩm nông sản và hộ thương mại điện tử có công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn thương mại điện tử...