Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ

PV.

(Tài chính) Ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ.

Theo Quyết định trên, trích 210 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012, xuất cấp không thu tiền 2.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 7 địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Thái Bình được hỗ trợ 70 tỉ đồng; TP.Hải Phòng: 50 tỉ đồng; tỉnh Hải Dương: 10 tỉ đồng; tỉnh Nam Định: 70 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; tỉnh Hà Giang: 10 tỉ đồng và 500 tấn gạo; các tỉnh Ninh Bình, Sơn La được hỗ trợ 500 tấn gạo cho mỗi tỉnh. Số tiền và gạo trợ cấp trên nhằm thực hiện cứu đói cho dân, cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: Trường học, trạm y tế, công trình thuỷ lợi, giao thông.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tạm ứng 88 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2012 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản khôi phục sản xuất vùn bị thiên tai theo quy định. Số tiền trên được phân bổ cụ thể: tỉnh Thái Bình 30 tỉ đồng, tỉnh Nam Định và TP.Hải Phòng mỗi địa phương 20 tỉ đồng, tỉnh Hải Dương 7 tỉ đồng, tỉnh Ninh Bình 5 tỉ đồng, 2 tỉnh Hưng Yên và Thanh Hoá mỗi tỉnh được hỗ trợ 3 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng, số gạo được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định sản xuất.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời.