Hải quan Hà Giang:

Hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

PV.

Bằng sự chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao, đến thời điểm này, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2017 trên các lịch vực công tác.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)

Hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan Hà Giang đã tập trung chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ quản lý và giải quyết thủ tục hải quan kịp thời tạo điều kiện cho hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh (XNC) theo đúng quy định.

Thực tế, trong những tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, số thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp, tư thương, tờ khai tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhưng tập trung chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Tuyên Quang với các mặt hàng như quả tươi các loại; năng lượng điện;

Bên cạnh đó, hoạt động xuất gia công, sản xuất xuất khẩu; antimony, ván bóc; nhập nguyên liệu gia công; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư; ô tô bơm trộn bê tông; bột đao; tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (bản mạch máy in, linh kiện điện tử)…

Tuy nhiên, với tinh thần phục vụ, chuyên nghiệp, Cục Hải quan Hà Giang vẫn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi không để chậm trễ, gây ách tắc hàng hoá tại cửa khẩu.

Kết quả mang lại là, từ 01/01 đến 15/5/2017, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt: 1.348,03 triệu USD, tăng 178% so với cùng kỳ năm trước. Số thu NSNN đạt 118,394 tỷ đồng, tăng 70,77 so với cùng kỳ; đạt 55% so với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Đặc biệt, số doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trên địa bàn đã có sự gia tăng mạnh mẽ, với 174 doanh nghiệp, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước; số tờ khai XNK đạt 10.209 bộ, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm tr\ức.
Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới không diễn biến phức tạp, không có điểm nóng về buôn lậu, đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm pháp luật về Hải quan, tiền phạt vi phạm hành chính nộp NSNN trên 29 triệu đồng…
Để có được những kết quả trên, Cục Hải quan Hà Giang đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017.
Cục Hải quan Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017” và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TCHQ ngày 24/4/2017 của Tổng cục Hải quan về Ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020.

Vận hành chính thức hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ ngày 28/2/2017 của Tổng cục Hải quan...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã đề ra các kế hoạch, giải pháp và quán triệt thực hiện mạnh mẽ. Cụ thể:

Tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK, phương tiện XNC qua các cửa khẩu trên địa bàn quản lý nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định của pháp luật;

Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính, Tỉnh giao;

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, không để xẩy ra điểm nóng, phức tạp về buôn lậu trên địa bàn quản lý hải quan; thường xuyên kiểm tra nội bộ để phòng ngừa sai phạm xẩy ra.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết và Kế hoạch của Đảng uỷ Cục về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong Đảng bộ Cục Hải quan, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy chế hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.