Hải quan Hà Giang: Xây dựng danh mục cải cách hiện đại hóa năm 2017

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Hải quan Hà Giang đã hoàn thành xây dựng danh mục cải cách hiện đại hóa năm 2017 trình Tổng cục Hải quan phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện, theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK).

Cán bộ Hải quan Hà Giang kiểm tra hàng nhập khẩu. Nguồn: PV.
Cán bộ Hải quan Hà Giang kiểm tra hàng nhập khẩu. Nguồn: PV.

Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2017, Hải quan Hà Giang sẽ tiến hành rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến hoạt động XNK, đặc biệt là các chính sách liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về chính sách pháp luật mới về thuế, hải quan; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, Hải quan Hà Giang cũng đặt mục tiêu trong năm 2017 có thể triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia quản lý hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia; thủ tục hành chính hải quan được cung cấp ở mức độ 3 và 4 với 100% thủ tục hải quan cấp cục và chi cục.

Về tạo thuận lợi cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, Hải quan Hà Giang cũng phấn đấu triển khai dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí được áp dụng với 100% các thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia; 100% DN nộp thuế, phí hải quan bằng phương thức điện tử./.