Hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm

Theo Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

Có 48/63 địa phương đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù. Nguồn: dangcongsan.vn
Có 48/63 địa phương đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù. Nguồn: dangcongsan.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ tiếp tục triển khai, hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan hoàn thành việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý; ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính, kịp thời gửi các địa phương để triển khai thực hiện.

Các địa phương (Hà Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc) khẩn trương thực hiện việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc nhập dữ liệu, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 30/11 tới và niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính đã được công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/12/2015.

Theo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. Có 9/9 bộ được giao rà soát, đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm đã hoàn thành hệ thống hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan; 7/9 bộ đã hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa gửi Bộ Tư pháp tham gia ý kiến.

Về nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính: Có 15/24 bộ, ngành đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, còn 9 bộ, ngành đang triển khai, chưa phê duyệt.

Có 48/63 địa phương đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù, 9 địa phương đang thực hiện việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù để trình phê duyệt, 6 địa phương không có thủ tục hành chính đặc thù trên địa bàn.