Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long:

Hoàn thành nhập 4.700 tấn gạo dự trữ quốc gia đợt 1

Minh Anh

Với tinh thần chủ động thực hiện nhiệm vụ mua lương thực nhập kho, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Cửu Long vừa hoàn thành nhập 4.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đợt 1, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Cục DTNN khu vực Cửu Long vừa hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng.
Cục DTNN khu vực Cửu Long vừa hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng.

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhập lương thực được giao năm 2024, đồng thời để nhanh chóng đưa hàng vào kho sớm nhất, tránh mùa mưa sắp đến đảm bảo an toàn gạo dự trữ quốc gia khi đưa vào bảo quản, Cục DTNN khu vực Cửu Long đã tổ chức thầu thầu qua mạng thành công 7 gói thầu, tương ứng với 4.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đợt 1 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Mặc dù vừa phải thực hiện nhập gạo theo kế hoạch được giao năm 2024, vừa tổ chức xuất gạo, nhưng Cục đã chỉ đạo chuẩn bị nhân lực, phương tiện để vận chuyển bốc xếp gạo một cách khoa học, hiệu quả. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo đợt 1, sớm hơn thời gian quy định gần 1 tháng.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nhập gạo dự trữ quốc gia, Cục DTNN khu vực Cửu Long cũng thực hiện tốt công tác bảo quản lương thực đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức đấu thầu qua mạng đợt 2 mua nhập 2.800 tấn gạo dự trữ quốc gia còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo năm 2024.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh theo chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ và tiến hành xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của cấp có thẩm quyền...