Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực:

Tổ chức mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia đảm bảo thời gian quy định

Minh Hà

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các cục DTNN khu vực tổ chức mua gạo nhập kho DTQG đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Các cục DTNN khu vực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhập gạo vào kho DTQG đúng tiến độ, thời gian quy định.
Các cục DTNN khu vực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhập gạo vào kho DTQG đúng tiến độ, thời gian quy định.

Theo Tổng cục DTNN, căn cứ tiêu chuẩn chất lượng gạo tại Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 8/4/2024 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG, các cục DTNN khu vực chưa hoàn thành kế hoạch mua gạo khẩn trương khảo sát giá gạo trên thị trường địa phương, để xây dựng phương án giá mua gạo; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với số lượng gạo chưa mua được.

Các cục DTNN khu vực gửi kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kèm theo phương án giá) gửi về Tổng cục DTNN để tổng hợp.

Bên cạnh nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị các cục DTNN khu vực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhập gạo vào kho DTQG đúng tiến độ, thời gian quy định tại các hợp đồng đã ký.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng gạo nhập kho DTQG, thực hiện công tác quản lý chất lượng gạo theo Văn bản số 514/TCDT-KHCNBQ ngày 25/4/2024 của Tổng cục DTNN về hướng dẫn công tác quản lý chất lượng gạo nhập kho DTQG.