Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình:

Hoàn thành xuất cấp hơn 952 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tỉnh

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghĩa Bình vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp 952,23 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) phấn khởi nhận gạo DTQG hỗ trợ học kỳ II năm học 2022 - 2023.
Học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) phấn khởi nhận gạo DTQG hỗ trợ học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Ngày 28/2/2023, Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 82/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thực hiện xuất cấp 1.025,115 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định; trong đó Quảng Ngãi là 934,320 tấn và Bình Định là 90,795 tấn. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/4/2023.

Để bảo đảm xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để giao nhận; triển khai sẵn sàng các điều kiện như lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị kho tàng, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển…

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh các địa phương đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo DTQG tới học sinh và các trường theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Tại Quyết định số 302/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, số lượng gạo được phân bổ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú của 9 huyện (Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn) là  861,435 tấn với số học sinh được hưởng là 14.630 em.

Tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định số lượng gạo được phân bổ cho học sinh ở 5 huyện (Tây Sơn, An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân) là 90,795 tấn với 1.508 học sinh được hưởng. Như vậy, số lượng gạo tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định tiếp nhận đợt này là 952,23 tấn.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đề nghị các Chi cục DTNN phối hợp với các sở, ban, ngành để kịp thời vận chuyển, bàn giao gạo DTQG đến đối tượng thụ thưởng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực, từ ngày 6/3 - 16/3/2023, đơn vị đã tổ chức xuất kho, giao nhận hoàn thành 952,23 tấn, đạt 100% kế hoạch theo quyết định phân bổ của các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi cho học sinh các trường trên địa bàn hai địa phương này đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng thời gian và địa điểm theo quy định, an toàn về mọi mặt và sớm hơn thời hạn Tổng cục DTNN giao gần 1 tháng.

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ được nhân dân và các cấp chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ nói chung và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.

Việc Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn cho bản thân các em học sinh, gia đình và nhà trường; đồng thời tiếp bước cho học sinh nghèo tới trường, nâng cao thể trạng và chất lượng giáo dục.