Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Nhập, xuất kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Hà Anh

Bên cạnh bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư thiết bị dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo an toàn, chất lượng, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập kho 10.500 tấn gạo và 3.000 tấn thóc đảm bảo chất lượng theo quy định.
Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập kho 10.500 tấn gạo và 3.000 tấn thóc đảm bảo chất lượng theo quy định.

Năm qua, ngành DTNN triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ theo cơ chế mới, nên bước đầu còn gặp khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN trong việc chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành, nhờ đó tạo tiền đề cho Cục DTNN khu vực Đông Bắc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đánh giá về nhiệm vụ nhập, xuất hàng DTQG, ông Lê Văn Dương - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc cho biết, năm 2022, đơn vị được giao nhiệm vụ đấu thầu mua 10.500 tấn gạo và 3.000 tấn thóc.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã yêu cầu các chi cục DTNN trực thuộc chuẩn bị đầy đủ kho tàng, vật tư, trang thiết bị, kiểm tra sát sao chất lượng lương thực trước khi nhập kho; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu thực hiện hợp đồng cung cấp lương thực đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng, đơn vị đã đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, đảm bảo không xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Nhờ đó, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập kho 10.500 tấn gạo và 3.000 tấn thóc đảm bảo chất lượng theo quy định và được đưa vào bảo quản theo quy trình.

Song song với nhiệm vụ nhập lương thực, Cục đã thực hiện tốt việc nhập vật tư, thiết bị DTQG. Theo đó, đơn vị đã bố trí kho tàng để tiếp nhận, nhập kho bảo quản 02 máy phát điện 30KVA; 14.000 phao áo cứu sinh và 7 máy khoan phá bê tông.

Một điểm nhấn quan trọng khác, năm qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt việc xuất lương thực hỗ trợ, cứu trợ, viện trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ, chất lượng. Theo đó, đơn vị đã hoàn thành xuất viện trợ 200 tấn gạo cho Phillippines; xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh là 147,275 tấn gạo theo quyết định của Tổng cục DTNN.

Toàn bộ số hàng DTQG khi xuất cấp cứu trợ được tổ chức vận chuyển, giao cho người nhận đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phân bổ đúng đối tượng; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó, kịp thời xuất cấp hàng DTQG theo quyết định của cấp có thẩm quyền; tiếp tục bảo quản an toàn hàng hóa DTQG tại các điểm kho; duy trì thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” tại các chi cục DTNN trực thuộc...