Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 975/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Nguyên hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, việc hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về mức thuế suất thuế GTGT 0%: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu... ” và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định về hoàn thuế GTGT.

Theo các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT. Cơ quan thuế nội địa thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa khi tái xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 và điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu.

Theo quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến nhưng phải tái xuất ra nước ngoài (mã loại hình tờ khai B13) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37a nêu tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.