Hoạt động đầu tư tháng 1/2019

Theo gso.gov.vn

Trong tháng 1/2019, hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2018, các bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2019 theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một ước tính đạt 18.031 tỷ đồng, bằng 5,56% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 bằng 4,7% và tăng 17%), gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 5,23% kế hoạch năm và giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 538 tỷ đồng, bằng 6,1% và giảm 51,3%; Bộ Y tế 288 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 41,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 162 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 48,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 68 tỷ đồng, bằng 5,3% và tăng 9,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 66 tỷ đồng, bằng 5% và tăng 3,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 35 tỷ đồng, bằng 4,7% và giảm 22,8%; Bộ Xây dựng 14 tỷ đồng, bằng 5,8% và giảm 7,7%; Bộ Công Thương 13 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 16,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 11 tỷ đồng, bằng 3,7% và tăng 22,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 7 tỷ đồng, bằng 4,5% và tăng 17,2%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 15.535 tỷ đồng, bằng 5,62% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 10.203 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 11,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4.452 tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 24,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 880 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 22%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.965 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 591 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 25%; Bà Rịa - Vũng Tàu 528 tỷ đồng, bằng 8% và tăng 23%; Hải Phòng 521 tỷ đồng, bằng 8,3% và tăng 9,8%; thành phố Hồ Chí Minh 515 tỷ đồng, bằng 1,4% và giảm 6,7%; Vĩnh Phúc 512 tỷ đồng, bằng 8,2% và tăng 3,3%; Nghệ An 493 tỷ đồng, bằng 9% và tăng 0,7%; Quảng Ninh 431 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 19,8%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/1/2019 thu hút 226 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 805 triệu USD, tăng 36,1% về số dự án và tăng 81,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 72 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 340,3 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt 1.145,3 triệu USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2019 ước tính đạt 1.550 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ tháng 1/2018. Trong tháng còn có 489 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 761,9 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 72 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 384,91 triệu USD và 417 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 376,97 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các dự án cấp mới trong tháng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 591 triệu USD, chiếm 73,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành vận tải, kho bãi đạt 65,3 triệu USD, chiếm 8,1%; ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 59,2 triệu USD, chiếm 7,4%; các ngành còn lại đạt 89,5 triệu USD, chiếm 11,1%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 1/2019 đạt 915,7 triệu USD, chiếm 80% tổng vốn đăng ký; ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 72,2 triệu USD, chiếm 6,3%; ngành vận tải, kho bãi đạt 65,4 triệu USD, chiếm 5,7%; các ngành còn lại đạt 92 triệu USD, chiếm 8%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 274,6 triệu USD, chiếm 36% tổng giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 169,5 triệu USD, chiếm 22,3%; các ngành còn lại đạt 317,8 triệu USD, chiếm 41,7%.

Cả nước có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong tháng 1/2019, trong đó Hải Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 124,9 triệu USD, chiếm 15,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nam 118,3 triệu USD, chiếm 14,7%; Tây Ninh 90 triệu USD, chiếm 11,2%; Bình Dương 87,7 triệu USD, chiếm 10,9%; Hưng Yên 64,9 triệu USD, chiếm 8,1%; Thừa Thiên - Huế 59,5 triệu USD, chiếm 7,4%; thành phố Hồ Chí Minh 32,7 triệu USD, chiếm 4,1%; Hà Nội 31,5 triệu USD, chiếm 3,9%; Bắc Ninh 30,3 triệu USD, chiếm 3,8%.

Trong số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng Một năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 221,6 triệu USD, chiếm 27,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 215,7 triệu USD, chiếm 26,8%; Xa-moa 77 triệu USD, chiếm 9,6%; Hàn Quốc 75,4 triệu USD, chiếm 9,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 70,4 triệu USD, chiếm 8,7%; Đài Loan 41,4 triệu USD, chiếm 5,1%; Xin-ga-po 28 triệu USD, chiếm 3,5%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2019 có 4 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 1,05 triệu USD; có 1 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 200 nghìn USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng đạt 1,25 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 600 nghìn USD, chiếm 47,9% tổng vốn đầu tư; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 426,9 nghìn USD, chiếm 34,1%; lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 225 nghìn USD, chiếm 18%.

Trong tháng 1/2019 có 5 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Xin-ga-po và Hoa Kỳ là hai nước dẫn đầu đều đạt 300 nghìn USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư; Phần Lan 226,9 nghìn USD, chiếm 18,1%; Nhật Bản 225 nghìn USD, chiếm 18%, Mi-an-ma 200 nghìn USD, chiếm 15,9%.