Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2021

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính tháng 01/2022

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáng chú ý, có trên 99% cá nhân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2021 - Ảnh 1
Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2021 - Ảnh 2