Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I/2020 tăng 16% so với cùng kỳ


Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng khá với nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân trước tình hình dịch bệnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I/2020 đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2020 với nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân trước tình hình dịch bệnh. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu thút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ khách hàng, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã khẩn trương có các chương trình thiết thực, chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê tài khoản quốc gia, trong thời gian dịch bệnh, các sản phẩm bảo hiểm được người dân quan tâm hơn nên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng cao. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu thút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp.