Lùi thời hạn đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp đến cuối tháng 6


Thực hiện Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa yêu cầu BHXH địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn phải cho lao động tạm nghỉ việc từ 50% số lao động đóng BHXH trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra thì được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời gian dừng đóng tới tháng 6/2020 và không tính lãi theo quy định. Trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH các địa phương phải báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, quyết định gia hạn chính sách tới tháng 12/2020.

Cùng với tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp, thời gian này, BHXH Việt Nam cũng không thực hiện thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nếu không có dấu hiệu vi phạm.

BHXH Việt nam cũng cho biết, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm 2/3 tổng tiền đóng BHXH được lùi thời hạn đến cuối tháng 6/2020, nhưng các khoản BHXH khác sẽ không thực hiện gia hạn để bảo đảm quyền lợi ngắn hạn cho người lao động, gồm: quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.