Hoạt động tín dụng ngân hàng và giải pháp tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu


Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn: sức mua trên thị trường thấp, khả năng hấp thụ vốn thấp, sức ép nợ xấu còn nặng nề… những nhân tố đó đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam, đặc biệt là từ năm 2012 đến nay. Do đó, hiện nay Chính phủ đã và đang tích cực chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu…

Trung tâm Nghiên cứu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đưa ra Báo cáo "Đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu" nhằm đánh giá về thực trạng hoạt động tín dụng ngành ngân hàng thời gian qua, đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới giúp khơi thông dòng vốn tín dụng, xử lý nợ xấu, từ đó góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Các nội dung cơ bản của báo cáo gồm: (i) Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các nền kinh tế; (ii) Môi trường kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tín dụng ngân hàng; (iii) Các giải pháp của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua; (iv) Đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian qua; (v) Kiến nghị, đề xuất.

Mời download nội dung Báo cáo: Bao cao ve Hoat dong tin dung ngan hang va xu ly no xau.docx