Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 sắp diễn ra


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 590/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận, góp ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 để thảo luận 9 dự án luật, gồm: (1) Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (3) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); (4) Luật Nhà ở (sửa đổi); (5) Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); (6) Luật Viễn thông (sửa đổi); (7) Luật Căn cước công dân (sửa đổi); (8) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (9) Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức để tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, góp phần tạo cơ sở hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Dự án Luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Đây là các dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); và cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án luật còn lại. Sau Kỳ họp, các dự thảo Luật này đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, bước đầu có chỉnh sửa, tiếp thu, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây. Đây cũng là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc, vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/8/2023. Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo quochoi.vn