Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN lần thứ 33 diễn ra theo hình thức trực tuyến

PV.

Ngày 9/12, Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 33 với chủ đề “Hội nhập Thị trường Vốn ASEAN - hướng tới một Thị trường Vốn ASEAN liên kết, toàn diện và năng động” sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN lần thứ 32 tổ chức hồi tháng 3/2020 tại Hà Nội.
Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN lần thứ 32 tổ chức hồi tháng 3/2020 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á, Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế, Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu, Viện Tài chính Bền vững châu Á. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị ACMF lần này dự kiến sẽ thông qua các ưu tiên chính của Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021-2025 nhằm đạt được kế hoạch Tầm nhìn ACMF 2025, hướng tới một thị trường vốn ASEAN liên kết, toàn diện và năng động.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét việc đưa ra các tiêu chuẩn Trái phiếu Liên kết Bền vững, cùng với các tiêu chuẩn phát hành Trái phiếu Xanh ASEAN, Trái phiếu Xã hội và Trái phiếu Phát triển Bền vững ASEAN đã xây dựng trước đó vào các năm 2017 và 2018, nhằm hoàn thiện Bộ Nguyên tắc phát hành trái phiếu liên quan mục tiêu bền vững của ASEAN.

Sự kiện này được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Hội nghị khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế và sự chủ động, tích cực của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đối với vai trò thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn ASEAN, hướng tới một thị trường vốn ASEAN liên kết, bền vững và năng động.

Trước đó, ngày 10/11/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ hai năm 2020 cũng đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong khu vực ASEAN và ADB. Hội nghị thảo luận tiến độ triển khai các sáng kiến của ACMF, đặc biệt là việc thực hiện các khuyến nghị hành động trong Lộ trình Phát triển bền vững Thị trường Vốn ASEAN, được thông qua tại Hội nghị Chủ tịch ACMF lần thứ 32 vào tháng 3/2020 tại Việt Nam. Trong giai đoạn ngắn và trung hạn, ACMF tập trung nỗ lực thúc đẩy công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty niêm yết như một biện pháp tăng cường nền tảng cho phát triển thị trường vốn bền vững, cũng như nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng các tiêu chuẩn đối với quỹ đầu tư trách nhiệm và bền vững.

Để tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến và đưa ra định hướng cho hoạt động của ACMF trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, ACMF hiện đang xây dựng Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021 – 2025. Với sự hỗ trợ của ADB, ACMF đã thực hiện tham vấn ý kiến thành viên thị trường và đưa ra một số đề xuất về các ưu tiên chính trong Kế hoạch Hành động. Các đề xuất ưu tiên chính sẽ được trình lên thông qua tại Hội nghị Chủ tịch ACMF lần thứ 33 tổ chức vào ngày 9/12/2020, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch Hành động vào đầu năm 2021.