Hội nghị tập huấn văn bản mới trong lĩnh vực chứng khoán

Thanh Sơn

Sáng nay, ngày 25/01, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã tổ chức tập huấn các thông tư mới, hướng dẫn thành lập và hoạt động cho các công ty chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trả giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Sơn
Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trả giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Sơn

Nhằm mục tiêu thực hiện các giải pháp đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2013, bao gồm việc hoàn thiện khung pháp lý và tăng cung hàng hóa cho thị trường, chuẩn hóa các quy định về chào bán chứng khoán, đa dạng hóa các loại hình nhà đầu tư, nâng cao năng lực cho các tổ chức trung gian thị trường, trong thời gian vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp quy điều chỉnh các hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã hoàn thiện các văn bản như: Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên TTCK; Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (thay thế TT 01/2015/TT-BTC); Thông tư thay thế Thông tư 183/2011/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và hoạt động của Quỹ mở; Thông tư thay thế Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

Qua đó, góp phần tháo gỡ được những điểm bất hợp lý cũng như bổ sung các quy định mới nhằm hạn chế những trường hợp lợi dụng sự chưa đồng bộ, trùng lặp của các văn bản pháp quy trước đây được các văn bản này thay thế.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước mong rằng những những Thông tư được tập huấn ngày hôm nay đã bao hàm, ghi nhận được các những ý kiến do các quý vị đóng góp trong những đợt thu thập ý kiến trước đây, qua đó trở thành một văn bản hoàn thiện, phản ánh được sự phát triển thị trường và định hướng cho thị trường trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tập huấn, một số thắc mắc kiến nghị của các công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đã được lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước giải đáp cụ thể.