Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ quý I/2019


Ngày 21/2/2019, Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ quý I/2019.

Lễ ra mắt 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019
Lễ ra mắt 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019

Hội nghị nằm trong kế hoạch của Bộ Tài chính nhằm đưa ra định hướng phát triển thị trường và kế hoạch hành động trong năm 2019 đối với lĩnh vực phát triển thị trường trái phiếu. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Lãnh đạo Vụ Tài chính ngân hàng (TCNH), Kho bạc Nhà nước (KBNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK), Ngân hàng Chính sách, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) và toàn thể các thành viên thị trường trái phiếu.

Chia sẻ về định hướng triển khai công tác phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2019 và công bố kế hoạch dự kiến đấu thầu năm 2019, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết: Năm 2019, KBNN sẽ đấu thầu phát hành khoảng 260.000 tỷ đồng các loại TPCP có kỳ hạn, đa dạng từ 5 năm đến 30 năm với mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân năm 2019 ở mức khoảng 13 năm. KBNN tiếp tục duy trì lịch biểu phát hành TPCP vào thứ Tư hàng tuần; đồng thời, sẽ thực hiện gọi thầu đan xen các loại kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn trong mỗi phiên. Bên cạnh đó, trong năm 2019, KBNN sẽ triển khai nghiệp vụ tái cơ cấu danh mục TPCP thông qua thực hiện hoán đổi một số mã TPCP để giảm đỉnh nợ, hài hòa nghĩa vụ trả nợ của ngân sách nhà nước, trong đó, dự kiến năm 2019 sẽ thực hiện hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng để tái cơ cấu danh mục nợ của Chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm đỉnh nợ, trong đó sẽ hoán đổi 10.000 tỷ đồng để giảm gốc trái phiếu đến hạn năm 2020 và hoán đổi 10.000 tỷ đồng để giảm gốc trái phiếu đến hạn năm 2021. Trước khi thực hiện, KBNN sẽ chọn lựa một số mã trái phiếu đến hạn trong năm 2020-2021 và tham vấn nhu cầu các nhà tạo lập thị trường.

Một trong những nghiệp vụ mới dự kiến triển khai trong quý II/2019 là KBNN sẽ thí điểm phát hành một số mã trái phiếu chuẩn để nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn theo quy định tại Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Để hỗ trợ nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường, KBNN sẽ song song triển khai nghiệp vụ phát hành TPCP để đảm bảo thanh khoản, hỗ trợ nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn theo quy định nhưng không có đủ TPCP để giao dịch. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ này.

Tại hội nghị, Lãnh đạo KBNN cũng cam kết năm 2019 sẽ phối hợp với các đơn vị (Vụ TCNH, HNX, VBMA) tổ chức định kỳ hàng quý các buổi gặp gỡ, trao đổi với các nhà tạo lập thị trường về công tác phát hành TPCP và định hướng chính sách để phát triển thị trường trái phiếu; đề nghị các thành viên thị trường tiếp tục hỗ trợ KBNN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tham gia đầu tư TPCP trên thị trường sơ cấp và hoạt động tái cơ cấu của KBNN; Lãnh đạo KBNN cũng mong muốn các nhà đầu tư ổn định tâm lý tránh các quyết định điều chỉnh nóng vội, để phát triển thị trường theo hướng bền vững, liên tục.

Cùng với việc đưa ra các cam kết, KBNN, HNX, TTLKCK, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán TPCP do KBNN và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.

Hội nghị cũng chứng kiến sự ra mắt chính thức của 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019 theo Quyết định số 2355/QĐ-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính.