Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Hải quan năm 2012

Theo Customs.gov

Ngày 15/1/2013, ngành Hải quan đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Hải quan năm 2012
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan
Hội nghị tổng kết năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 34 điểm cầu trên cả nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị còn có các khách mời là đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính. Về phía ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo và cán bộ các Vụ, Cục thuộc Tổng cục.

Tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2012 của toàn ngành và phương hướng hoạt động trong năm tới. Sau đó, lãnh đạo các đơn vị tham mưu của Tổng cục cũng trình bày các báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước, triển khai thủ tục hải quan điện tử gắn với dự án VNACCS/VCIS, báo cáo tình hình thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan.

Phó tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của ngành Hải quan.

Hội nghị cũng phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và nội dung dự kiến sửa đổi Luật Hải quan.

Ngay sau đó, đại diện các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến đã nêu ý kiến tham luận. Các ý kiến của các đơn vị tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, triển khai thủ tục hải quan điện tử, quản lý các loại hình kinh doanh… Một số ý kiến cho rằng, công tác xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước phải sát với thực tế tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Cần có giải pháp xử lý nợ xấu đối với doanh nghiệp phá sản, giải thể; tránh phát sinh nợ mới…Trong công tác triển khai thủ tục hải quan điện tử cần tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan hiện nay; đồng thời nhận định được các rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử và đưa ra giải pháp để xử lý…

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm, hội nghị đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, trao bằng danh dự của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) cho cán bộ Hải quan Việt Nam.