HOSE cắt margin 76 mã chứng khoán trong quý III/2023

Minh Lâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh sách 76 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý III/2023, trong đó có nhiều cắt mã quen thuộc như HAG, HNG, PVD, HSG, NKG, HBC, NVL...

Nhiều mã chứng khoán bị cắt margin trong quý III/2023 do nằm trong diện kiểm soát, kinh doanh lỗ nhiều năm.
Nhiều mã chứng khoán bị cắt margin trong quý III/2023 do nằm trong diện kiểm soát, kinh doanh lỗ nhiều năm.

Trong danh sách công bố ngày 5/7/2023, nhiều cổ phiếu thuộc nằm trong diện bị kiểm soát và bị cảnh báo như: HAG, HNG, DLG, HBC, HVN, ITA, NVL, PTL, TTF, VDS...

Bên cạnh đó, nhiều công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2022 là số âm, lỗ lũy kế nhiều năm dẫn đến việc bị cắt margin trong 3 tháng tới như DC4, APH, DTL, LEC, NKG, PVD, HAR, VJC, HSG...

Trong 3 mã thuộc diện huỷ niêm yết, có hai mã liên quan đến hệ sinh thái FLC gồm AMD (CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone) và GAB (CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC). Ngoài ra, trong danh sách này còn có thêm mã EMC của CTCP Cơ điện Thủ Đức.

IBC, HPX, TGG, TVB là những mã chứng khoán nằm trong diện hạn chế giao dịch, chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 có kiểm toán nên cũng bị cắt margin.

Ngoài ra, một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp (FUEKIV30, FUEKIVFS, FUEIP100, FUEDCMID, FUCVREIT, FUCTVGF3) hay chứng chỉ quỹ mới niêm yết dưới 6 tháng như FUEMAVND, FUEFCV50 cũng đều không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý III này.