HOSE duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS

Theo H.Chung (TTXVN/Vietnam+)

HOSE vừa thông báo duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thép Việt Ý, do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kiểm soát.

HOSE duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS.
HOSE duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kiểm soát.

Cụ thể, ngày 26/3/2020, HOSE đưa cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thép Việt Ý vào diện kiểm soát, do công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 lần lượt là âm 326,2 tỷ đồng và âm 218,7 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và năm 2019.

Đây là trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Bên cạnh đó, căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 của Thép Việt Ý, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 16,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2020 là âm 561 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, kết quả kinh doanh kém khả quan là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các ngành sản xuất sử dụng thép xây dựng bị ngưng trệ. Điều này dẫn đến sản lượng sản xuất, tiêu thụ, thu hồi vốn của công ty gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều khoản nợ quá hạn từ khách hàng, làm tăng chi phí tài chính.

Cùng ngày, HOSE cũng thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.

HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020.

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Yeah1, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 là 0,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là âm 0,56 tỷ đồng.

Đồng thời, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của YEG có thuyết minh việc YEG sử dụng số tiền là 307,7 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2105A/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa đáp ứng được điều kiện xử lý chứng khoán diện cảnh báo theo quy định.

Cả hai cổ phiếu VIS và YEG sẽ được HOSE xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi các công ty này có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.