HUD thoái vốn hơn 348 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang

PV.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, ngày 21/12/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thoái vốn hơn 348 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

Cụ thể, ngày 21/12 tới đây, tại HNX, HUD sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn gồm 34.845.100 cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (HUD Kiên Giang).

Khối lượng bán lần này tương đương hơn 348 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 98,15% vốn điều lệ của HUD Kiên Giang với mức giá khởi điểm 34.000 đồng/cổ phần, tương đương giá khởi điểm trọn lô khoảng 1,18 nghìn tỷ đồng.

Phiên đấu giá HUD Kiên Giang là phiên đấu giá thứ 14 được tổ chức trong năm 2020 tại HNX. Tổng giá trị đấu giá cổ phần thành công tại HNX tính đến tháng 12/2020 đạt hơn 1, 6 nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, HUD Kiên Giang là công ty con của HUD từ năm 2008, có vốn điều lệ 355 tỷ đồng và sở hữu 5 công ty con có trụ sở tại tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh chính của HUD Kiên Giang là thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản. HUD Kiên Giang quản lý và sử dụng 4 cơ sở nhà và đất tại tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích lên tới 65.701 m2, trong đó tất cả là đất thuê.

Doanh thu thuần năm 2019 của công ty chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp (chiếm 78,32%), doanh thu bán thành phẩm (chiếm 21,16%), cung cấp dịch vụ 0,45%. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 71 tỷ đồng.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

1.111

1.179

6,12

Doanh thu thuần

2.384

2.367

-0,72

Lợi nhuận sau thuế

103

71

30,78

Cổ tức (%)

9

9

0

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018-2019 của HUD Kiên Giang

 

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức công ty mẹ năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện

năm 2019

Kế hoạch

năm 2020

% tăng giảm

Doanh thu thuần

120

185

52,96

Lợi nhuận sau thuế

33

35

5,33

Cổ tức (%)

9

9

0

                                          Nguồn: HUD Kiên Giang