Hướng dẫn áp dụng quy định miễn, giảm tiền thuê đất

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017, những quy định mới tại Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cụ thể về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, đối với dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm mà trước ngày 01/7/2014 không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nay được miễn giảm theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì:

- Được thực hiện miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại (nếu còn) theo đề nghị của chủ đầu tư.

- Thời hạn ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung quy định miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng phải tạm ngừng từ 01/7/2015 do các nguyên nhân bất khả kháng.