Thông tư số 60/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia tổ chức hàng không dân dụng quốc tế


(Tài chính) Ngày 12/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hội phí ICAO thu hàng năm bằng đồng Đô la Mỹ (USD) hoặc bằng đồng Đô la Canađa (CAD) và thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của ICAO.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 60-2014-TT-BTC.doc