Thông tư 133/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện


(Tài chính) Ngày 11/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Đây là các trường hợp bổ sung theo chức năng và khả năng trong các điều kiện hoạt động có tính chất khác biệt, không trực tiếp tác động lên hệ thống giao thông đường bộ.

Thông tư quy định, sẽ có thêm hai nhóm phương tiện giao thông được hưởng chế độ miễn phí sử dụng đường bộ.

Cụ thể là (1) nhóm xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên; (2) nhóm xe ôtô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ôtô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo lái xe.

Đây là các trường hợp bổ sung theo chức năng và khả năng trong các điều kiện hoạt động có tính chất khác biệt, không trực tiếp tác động lên hệ thống giao thông đường bộ.

Mời download nội dung thông tư: thong tu so 133-2014-TT-BTC.doc