Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là dự thảo).
Thương mại điện tử đã thay đổi ngành nông nghiệp

Thương mại điện tử đã thay đổi ngành nông nghiệp

Theo quan sát của ThS. Nguyễn Bình Minh - Giảng viên chính Bộ môn Thương mại điện tử (Trường Đại học Thương mại), ngày càng có nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. “Phải nói rằng thương mại điện tử đã giúp cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam được biết đến nhiều hơn”, ông nói.
Đẩy mạnh hợp tác trong chương trình OCOP

Đẩy mạnh hợp tác trong chương trình OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thật sự phát triển bền vững, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước, vẫn cần xây dựng một chiến lược dài hơi.
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ 

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ 

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Theo đó, các nguồn vốn thực hiện Đề án gồm: Vốn ngân sách trung ương; Vốn ngân sách địa phương; Vốn tín dụng; Vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình tự huy động và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Là hợp tác xã đầu tiên trên toàn quốc tiên phong về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, sau 12 năm hoạt động, Hợp tác xã CNTT Huế đã có trên 100 sản phẩm và giải pháp về công nghệ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động của kinh tế tập thể.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Xóa bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Xóa bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ là vấn đề lớn mỗi khi nhắc đến hạn chế của nông nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là điều cản trở đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất sản phẩm mà còn chính là lực cản làm giảm sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trên thị trường quốc tế.