Hướng dẫn chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực môi trường

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 1566/TCT-CS ngày 15/05/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Theo hồ sơ kèm theo công văn của Cục Thuế trình bày: Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103042372 ngày 24/11/2009, trong đó ghi rõ ngành, nghề kinh doanh bao gồm: Thu gom, rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải;… và các ngành nghề khác, vốn điều lệ (tự kê khai) là năm tỷ đồng.

Hoạt động chính trong lĩnh vực vệ sinh công cộng, thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, quét hút bụi rửa đường… Công ty đã chính thức đi vào hoạt động và có doanh thu từ năm 2010 đến nay.

+ Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001027 ngày 19/09/2011 thực hiện Dự án đầu tư “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng xe chuyên dụng”. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 08 tỷ đồng.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Long Biên báo cáo cụ thể một số nội dung như sau:

- Công ty bắt đầu hoạt động và phát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế đối với ngành nghề “Thu gom, rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải;…” từ thời điểm nào? đối với các ngành nghề khác từ thời điểm nào?

- Dự án đầu tư “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng xe chuyên dụng” của Công ty có thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hay không và phát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế từ thời điểm nào?

Đồng thời, Cục Thuế đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị theo đúng quy định.