Thông tư số 36/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Ngày 17/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư gồm 8 chương, 39 điều, hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và áp dụng đối với công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 36/2019/TT-BTC.