Hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc ở địa phương khác nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính.

Theo đó, người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp toàn bộ nghĩa vụ thuế (bao gồm cả nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tại trụ sở chính;  Lập chứng từ nộp thuế đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế của từng cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính.

Người nộp thuế sẽ bị phạt vi phạm hành chính nếu nộp hồ sơ khai thuế mà không nộp phụ lục liên quan đến số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính.

Mã số thuế của người nộp thuế trên chứng từ  nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính là mã số thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính.