Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ đã quy định rõ việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích. Bài viết trao đổi về các quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ Phát triển khoa học không đúng mục đích đang được nhiều người quan tâm.
Ảnh hưởng của kiểm toán độc lập đến tính tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế

Ảnh hưởng của kiểm toán độc lập đến tính tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế

Bài viết này xem xét ảnh hưởng của kiểm toán độc lập tới tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Bằng việc sử dụng mô hình SEM với dữ liệu khảo sát từ 194 phản hồi của kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán độc lập, kết quả nghiên cứu cho thấy, kiểm toán thuế là một yếu tố góp phần tuân thủ thuế; chính sách ưu đãi với người nộp thuế phù hợp đã tác động tích cực tới tuân thủ nghĩa vụ thuế; hình phạt và tiền phạt đóng vai trò quan trọng vào cải thiện việc tuân thủ thuế; kiến thức và giáo dục về thuế có ảnh hưởng đáng kể đến tuân thủ thuế...
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế: Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế: Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Năm 2022, những nỗ lực liên tục cải cách, hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý của ngành Thuế đã đem đến cho người nộp thuế (NNT) thêm nhiều tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Từ đó, ngành Thuế khẳng định nhất quán chủ trương “Lấy NNT làm trung tâm phục vụ”.
Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế là một trong những nhiệm vụ được ngành Thuế đặc biệt quan tâm thời gian qua. Điều này được thể hiện rõ qua việc chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và không ngừng nâng cấp, mở rộng và phát triển các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử gần đây.
Kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản để bảo vệ chính mình

Kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản để bảo vệ chính mình

Khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; có trách nhiệm giải trình, bổ sung thông tin tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đang là vấn đề cấp thiết để giải quyết được thực trạng trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam từ bất cứ đâu trên thế giới

Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam từ bất cứ đâu trên thế giới

Từ ngày 21/3/2022, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh qua mạng tại thị trường Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới qua Cổng thông tin điện tử về nộp thuế dành cho các nhà cung cấp là các tổ chức cá nhân nước ngoài - http://etaxvn.gdt.gov.vn