Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN và thuế TNCN tại các Chi nhánh công ty

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1428/TCT-DNL ngày 06/05/2013 trả lời Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại các Chi nhánh Công ty.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

1. Về khai thuế TNDN:

Điểm c, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

2. Về khai thuế TNCN:

Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung Khoản 4 vào Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định:

Khấu trừ thuế:

Đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và kê khai nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện hàng tháng.

Quyết toán thuế:

Đơn vị trực tiếp trả tiền lương, tiền công lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thực hiện quyết toán thay cho từng cán bộ công chức thuộc trách nhiệm quản lý nếu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc số thuế đã khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp…”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp các khoản thu nhập của cán bộ nhân viên các Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel đều được chi trả tập trung tại trụ sở chính Công ty thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN tập trung tại địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.