Hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trong công văn của Tổng cục Hải quan gửi cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu. Đây là vướng mắc phát sinh khi thực hiện Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp (DN) đăng ký thực hiện hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, việc nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại cửa khẩu khác với đơn vị Hải quan quản lý thì chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu theo đề nghị của chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Ví dụ, DN đăng ký thực hiện hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu tại chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm qua các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Trường hợp DN đăng ký thực hiện hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nguyên vật liệu được thu mua tại các tỉnh phía Bắc sau đó xuất khẩu ra nước ngoài tại cảng Hải Phòng và nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam qua cảng Hải Phòng thì chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu theo đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.