Thông tư số 10/2023/BTC-TT:

Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về quản lý tài chính đối với VCCI


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 10/2023/BTC-TT