Hướng dẫn phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về việc phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp thực hiện giám sát phương tiện vận tải hàng hóa XNK qua địa bàn . Ảnh: Q.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp thực hiện giám sát phương tiện vận tải hàng hóa XNK qua địa bàn . Ảnh: Q.H

Theo đó, để giảm bớt thủ tục, trong khi chưa sửa Hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn khi phương tiện quay vòng chứa hàng hóa, trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân luồng Đỏ thì đồng thời kiểm tra phương tiện quay vòng.

Trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân vào luồng Vàng hoặc Xanh thì không thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng.

Trong trường hợp này, không can thiệp chuyển luồng trên Hệ thống đối với tờ khai phương tiện quay vòng thuộc luồng Vàng, luồng Đỏ mà tại ô kết quả kiểm tra trên tờ khai phương tiện quay vòng ghi miễn kiểm tra theo kết quả phân luồng của tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

Khi phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa, tờ khai tạm nhập, tái xuất/tạm xuất, tái nhập phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được Hệ thống phân vào luồng nào thì thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng theo kết quả phân luồng của Hệ thống.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thay thế công văn số 4341/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2021.