Hướng dẫn thủ tục đổi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

PV.

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn bạn đọc thực hiện việc đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo đúng quy trình và thời hạn giải quyết về trương hợp đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, người tham gia bảo hiểm liên hệ với cơ quan quản lý (nơi đang làm việc) để thực hiện điều chỉnh thông tin và cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ BHYT.

Cụ thể,  01 bộ hồ sơ đề nghị bao gồm:

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015);

Hồ sơ gốc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban đầu (hợp đồng lao động/quyết định tuyển dụng, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân...)và bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT

Trong trường hợp người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện thì nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện.

Ngoài ra, trường hợp người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Sau khi nhận được hồ sơ, đơn vị sử dụng lao động, Đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu phí (đối với trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị, Đại lý thu.

Có thể thực hiện nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại cơ quan BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH quận/huyện sẽ giải quyết, tiến hành trả hồ sơ; sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, Đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.