Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu.

Theo đó, các khoản mua bảo hiểm tai nạn và vận chuyển y tế cấp cứu cho từng cá nhân người lao động phải được tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân vì đây là khoản lợi ích được hưởng của người lao động.

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho nhà thầu là toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay như: chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân người nước ngoài vì khi ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, trong hợp đồng quy định rõ giá dịch vụ không bao gồm chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân.