Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất

PV.

Tổng cục Hải quan vừa nhận được Công văn số 1080/HQQN-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tàu chở dầu đã qua sử dụng Petrolimex 18. Về vấn đề này, ngày 24/7/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 4877/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh  họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn số 4877/TCHQ-TXNK nêu rõ, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: Tàu Petrolimex 18 do Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nhập khẩu là loại tàu chở dầu/hóa chất có tổng dung tích 25.400 GT, dung tích thực dụng 9.951 NT, tải trọng toàn phần 40.092 MT.

Căn cứ Mục 44 Phụ lục I – Danh mục phương tiện vận tải chuyên dụng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tàu chở dầu loại có tải trọng đến 105.000 DWT là loại trong nước đã sản xuất được.

Ngày 13/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5713/BKHĐT-KTCN về việc nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 của Hàn Quốc, theo đó trên cơ sở xác nhận của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tàu chở dầu/hóa chất Petrolimex 18 là loại tàu trong nước đã sản xuất được.

Do đó, căn cứ khoản 17 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 thì tàu Petrolimex 18 do Công ty cổ phẩn vận tải xăng dầu VIPCO nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.