Hướng dẫn về việc thuê kho của doanh nghiệp chế xuất

PV.

(Tài chính) Ngày 28/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 621/TCHQ-GSQL trả lời công văn số 89/HQLA-NV ngày 14/1/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc thuê kho lạnh chứa nguyên liệu của công ty cổ phần chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo – là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại tiết a, khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ về quyền của nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nhà đầu tư có quyền thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, công ty được thuê kho của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trong trường hợp công ty nói trên đề nghị được thuê kho lạnh của doanh nghiệp khác (không phải doanh nghiệp chế xuất) để bảo quản hàng hóa trong lúc chờ sửa kho lạnh thì Cục Hải quan tỉnh Long An xem xét để tạo điều kiện cho công ty được thuê kho lạnh bên ngoài doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Cục Hải quan Long An phải căn cứ trên cơ sở quá trình theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và khả năng kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa vào, ra kho do công ty thuê và hàng hóa từ kho về công ty để sản xuất, đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành.