Hội nghị cấp Chủ tịch Diễn đàn các Thị trường vốn ASEAN lần thứ 34:

Hướng tới Hệ thống Phân loại Tài chính Bền vững ASEAN

Theo ssc.gov.vn

Hội nghị cấp Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 34 đã diễn ra vào ngày 15/3/2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của Lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường chứng khoán các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA).

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bên phải) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Việt Nam. Ảnh: ssc.gov.vn
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bên phải) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Việt Nam. Ảnh: ssc.gov.vn

Nội dung chính của Hội nghị tập trung vào việc kiểm điểm tiến độ triển khai các lĩnh vực ưu tiên thực hiện trong giai đoạn ngắn và trung hạn của Lộ trình Phát triển bền vững Thị trường Vốn ASEAN, đặc biệt là việc triển khai xây dựng Hệ thống Phân loại Tài chính Bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy).

Hệ thống Phân loại Tài chính Bền vững ASEAN là Sáng kiến do ACMF và Ủy ban Công tác Phát triển Thị trường Vốn ASEAN (WC-CMD) hợp tác cùng cơ quan quản lý lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm các nước ASEAN đưa ra nhằm xây dựng một hướng dẫn tổng thể cho các quốc gia thành viên ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi có trật tự hướng tới các nền kinh tế ASEAN phát triển bền vững.

4 Nhóm công tác của khu vực thị trường vốn (gồm chứng khoán – ngân hàng – bảo hiểm) sẽ xem xét các hệ thống phân loại tài chính bền vững được sử dụng rộng rãi và các hệ thống phân loại khác có liên quan, nếu thích hợp, và sẽ được đặt trong bối cảnh của ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi có trật tự hướng tới các nền kinh tế ASEAN bền vững.

Hội nghị trực tuyến ASEAN lần thứ 34. Ảnh: ssc.gov.vn
Hội nghị trực tuyến ASEAN lần thứ 34. Ảnh: ssc.gov.vn

ASEAN Taxonomy sẽ mang lại một khung khổ và các định nghĩa đáng tin cậy, và dựa trên khoa học, phù hợp với các sáng kiến phát triển bền vững của thị trường vốn, ngân hàng và bảo hiểm, hoặc ít nhất là không xung đột với các sáng kiến này.

Hội nghị cũng đã nghe các nhóm công tác ACMF (Tài chính bền vững, Khung khổ Chào bán qua biên giới Chứng chỉ quỹ đầu tư ASEAN, Phát triển Thị trường Vốn, Quản trị Công ty) báo cáo tiến độ công tác và đã phê duyệt kế hoạch triển khai đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN năm 2021.

Theo đó, các nước sẽ tiến hành chấm điểm vòng 1 (trong nước) trong thời gian từ 1/7/2021 đến 15/10/2021, vòng 2 (chấm chéo giữa các nước) từ 01/11/2021 đến 04/02/2022. Dự kiến kết quả đánh giá sẽ được công bố và trao giải Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN vào khoảng tháng 5/2022.