Hưởng ứng chiến dịch Ngày nước thế giới 2023

Huy An

Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Be the change” (tạm dịch: Thúc đẩy sự thay đổi) nhằm khuyến khích mọi người có hành động thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước.

Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy sự thay đổi".
Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy sự thay đổi".

Nước thực sự là yếu tố lớn nhất quyết định tới mục tiêu và chỉ tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh môi trường hiện hữu ngày nay là mối đe dọa, rủi ro rất lớn trong cuộc sống con người. Dân số ngày càng tăng, nông nghiệp và công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều nước hơn và biến đổi khí hậu càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngày nay, một phần tư dân số toàn cầu 2 tỷ người) sử dụng nước uống không an toàn. Khoảng một nửa nhân loại (3,6 tỷ người) sống mà không có hệ thống vệ sinh đảm bảo. Cứ 3 người thì có 1 người (2,3 tỷ người) thiếu thiết bị rửa tay cơ bản tại nhà.

Hơn 80% nước thải được thải ra môi trường mà không được xử lý hoặc tái sử dụng. Gần 3/4 các thảm họa gần đây có liên quan đến nước, gây thiệt hại gần 700 tỷ USD trong 20 năm qua. Và dự báo hạn hán có thể xem như “đại dịch” tiếp theo của thế giới.

Tuy nhiên, nước không chỉ mang lại những thách thức, mà còn mang đến nhiều cơ hội lớn. Nếu chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng và mối liên kết hữu cơ của nước trong tự nhiên, nước trong cuộc sống sẽ đưa ra được giải pháp toàn diện.

Nước trở thành đòn bẩy cho một nền kinh tế xanh, giúp phục hồi khí hậu và góp phần tạo nên một thế giới bền vững toàn diện.

Để đạt giải pháp toàn diện, cần tránh các chiến lược ngắn hạn, đơn lẻ để giải quyết các thách thức môi trường, phải gắn với sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế bền vững. Các giải pháp công bằng và linh hoạt; xác định các điểm nóng và các cơ hội đầu tư xanh. Đồng thời, xây dựng năng lực quản lý nước trên tất cả các tầng lớp xã hội, các ngành và xuyên biên giới.

Cùng với đó, nhanh chóng tìm sự cân bằng mới để đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên nước: Nước - con người - kinh tế - thiên nhiên. Tôn trọng giới hạn đỏ của hành tinh và đầu tư cho các cộng đồng, nền kinh tế và hệ sinh thái có khả năng thích ứng và phục hồi. Các quốc gia phải tăng tốc gấp bốn lần và cần hành động ngay bây giờ để đáp ứng cấp độ của cuộc khủng hoảng này.

Theo Liên Hợp Quốc, nước là một phần cơ bản của tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nước gắn bó chặt chẽ với ba trụ cột của phát triển bền vững và nó tích hợp các giá trị xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị. Đồng thời, góp phần hỗ trợ đạt được nhiều mục tiêu phát triển bền vững thông qua mối liên kết chặt chẽ với khí hậu, năng lượng, thành phố, môi trường, an ninh lương thực, nghèo đói, bình đẳng giới và sức khỏe, trong các mục tiêu phát triển bền vững khác.

Từ ngày 22 - 24/3/2023 sẽ tổ chức “Hội nghị về Nước của Liên Hợp quốc năm 2023” tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ở New York (Hoa Kỳ). Mục tiêu của Hội nghị nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các quốc gia đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về nước đã được quốc tế thông qua giai đoạn 2018 - 2028.

Kết quả của Hội nghị sẽ được tổng hợp trong một bản báo cáo tóm tắt và được Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trình bày trong phiên họp năm 2023 của Diễn đàn Chính trị cấp cao về Phát triển bền vững tại Liên Hợp Quốc.

Theo thông lệ, ngày 22/3 hàng năm toàn cầu kỷ niệm Ngày Nước Thế giới. Ngày này lần đầu tiên được đề xuất chính thức trong Chương trình nghị sự 21 của Hội nghị Liên Hợp quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tại Rio de Janeiro, Brazil.

 

 

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới qua từng năm:

Năm 2022: Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình

Năm 2021: Giá trị của nước

Năm 2020: Nước và Biến đổi khí hậu

2019: Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau

2018 - Nước với thiên nhiên

2017 - Nước thải

2016 - Nước và Việc làm

2015 - Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

2014 - Nước và Năng lượng

2013 - Hợp tác vì nước

2012 - Nước và an ninh lương thực

2011 - Nước cho phát triển đô thị

2010 - Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh

2009 - Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội

2008 - Năm Quốc tế về Vệ sinh

2007 - Đối phó với tình trạnh khan hiếm nước

2006 - Nước và Văn hóa

2005 - Nước cho cuộc sống 2005 - 2015

2004 - Nước và thiên tai

2003 - Nước cho tương lai

2002 - Nước để phát triển

2001 - Nước và sức khỏe

2000 - Nước cho thế kỷ 21

1999 - Mọi người đều ở “hạ lưu”

1998 - Nước ngầm - nguồn tài nguyên vô hình

1997 - Nước trên thế giới liệu có đủ?

1996 - Nước cho các thành phố đang khát

1995 - Nước và Phụ nữ

1994 - Chăm sóc tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người