Hiệu quả tích cực từ giám sát, xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường

Hiệu quả tích cực từ giám sát, xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường

Trong những năm qua, qua các đợt kiểm tra, giám sát các cơ sở, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của các tổ giám sát cho thấy, các vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, dự án đã từng bước được khắc phục và có những chuyển biến tích cực. Thực tế này cho thấy, hiệu quả của các đợt kiểm tra, giám sát tại các điểm nóng ô nhiễm môi trường mang lại là rất khả quan.
Những thách thức về an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Những thách thức về an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Lượng nước mặt phụ thuộc vào nguồn nước ngoại sinh lớn, trong khi trữ lượng nước ngầm của nước ta đang sụt giảm ở nhiều nơi do nạn khai thác quá mức và diện tích thảm rừng sinh thủy tự nhiên chưa được phục hồi như trước đây. Nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm do hoạt động xả thải chưa qua xử lý từ các cơ sở sản xuất cũng như từ sinh hoạt hằng ngày. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu khi nước biển dâng khiến tình trạng mặn xâm nhập diễn biến càng xấu hơn; thời tiết cực đoan khiến hạn hán kéo dài hơn, mưa lũ khủng khiếp hơn... Đó là những thách thức lớn cho an ninh nguồn nước ở Việt Nam.
Bộ Tài chính giảm phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ Tài chính giảm phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn. Quy định được áp dụng từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.