Hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Rau Quả I


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 148/UBCK-GSĐC về việc hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả I.

Hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Rau Quả I - Ảnh 1