Những cổ phiếu nào được nhà đầu tư ngoại mua bán nhiều nhất trên HNX?

PV.

Với 250 phiên giao dịch, trong đó có 157 phiên tăng điểm, 93 phiên giảm điểm, chỉ số HNX-Index năm 2017 tăng tổng cộng 36,74 điểm (+31,4%) so với thời điểm cuối năm 2016.

Tổng giá trị niêm yết mới đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 8,1% 

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2017, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đón nhận 21  doanh nghiệp niêm yết mới (PIC, HKT, TMB, MSC, BAX, C69, VTJ, TTT, VSM, GKM, NSH, CET, DS3, MEL, NBW, BTW, DTD, CAG, CIA, VPI, KHS) với tổng giá trị niêm yết mới đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2016.

Tuy nhiên, năm 2017 cũng chứng kiến không ít doanh nghiệp bị hủy niêm yết. Thống kê của HNX cho thấy, đã có 13 doanh nghiệp hủy niêm yết (VBH, HDO, PVR, EFI, VFR, SDY, G20, CTS, VDS, SDH, VND, CVT, NPS) bao gồm cả doanh nghiệp hủy niêm yết tự nguyện và bắt buộc.

Như vậy, tại thời điểm ngày 29/12/2017, HNX có 384 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 118.250 tỷ đồng và giá trị vốn hóa đạt 222.894 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch tương ứng đạt 161.054 tỷ đồng

Diễn biến thị trường theo chiều hướng đi lên. Với 250 phiên giao dịch, trong đó có 157 phiên tăng điểm, 93 phiên giảm điểm, HNX-Index tăng tổng cộng 36,74 điểm (+31,4%) so với thời điểm cuối năm 2016, dừng tại mức 116,86 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017. HNX-Index đạt mức thấp nhất 81,33 điểm tại phiên giao dịch ngày 5/1/2017 và đạt mức cao nhất 116,86 điểm ngày 29/12/2017.

Quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh so với năm 2016. Tổng khối lượng chứng khoán chuyển nhượng đạt 13.911 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 161.054 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 55,6 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 20,25% so với năm 2016) và giá trị giao dịch đạt 644,2 tỷ đồng/phiên, tăng 24,72% so với năm trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 17/10 đạt kỷ lục cả về khối lượng và giá trị giao dịch với 127.676.877 cổ phiếu được giao dịch, giá trị giao dịch tương ứng đạt 3.032 tỷ đồng.

Về khối lượng giao dịch, cổ phiếu SHB được giao dịch nhiều nhất với hơn 2.489 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm 17,9% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất đạt hơn 5.686 triệu cổ phiếu, chiếm 40,87% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất năm 2017

TT

Mã CK

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch (%)

Tỷ lệ giá trị giao dịch (%)

1

SHB

2.489.733.344

18.790

17,90

11,67

2

KLF

1.238.110.822

4.287

8,90

2,66

3

ACB

685.108.579

18.827

4,92

11,69

4

PVS

663.582.966

11.898

4,77

7,39

5

PVX

609.558.081

1.489

4,38

0,92

Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn được giao dịch khá tích cực. Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên Sở GDCK Hà Nội đạt trên 4.694 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 74.933 tỷ đồng (chiếm 55,22% giá trị giao dịch toàn thị trường). 

Bảng 2: 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường năm 2017 

Mã CK

Khối lượng giao dịch (CP)

Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

Giá trị vốn hóa tại 29/12/2017 (tỷ đồng)

Tỷ lệ % giá trị giao dịch so với toàn thị trường

ACB

685.108.579

18.827

36.379

16,32

VCS

27.049.336

5.114

18.560

8,33

VGC

121.379.145

2.593

11.272

5,06

PVS

663.582.966

11.898

10.542

4,73

SHB

2.489.733.344

18.790

10.408

4,67

VCG

536.383.072

10.595

9.629

4,32

PVI

58.752.183

1.923

7.119

3,19

DL1

60.791.446

1.988

6.849

3,07

NTP

37.781.093

2.739

6.246

2,80

VPI

13.792.730

466

6.080

2,73

5 cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua bán nhiều nhất 

Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch cổ phiếu trên HNX với tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng đạt 691,83 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 13.163 tỷ đồng, tăng 6,2% khối lượng giao dịch và tăng 25,2% giá trị giao dịch so với năm trước, trong đó giao dịch mua vào đạt 401,5 triệu cổ phiếu giá trị hơn 8,3 nghìn tỷ đồng, bán ra hơn 409,3 triệu cổ phiếu, giá trị 8,6 nghìn tỷ đồng.

Bảng 3: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất năm 2017

Thứ tự

Mã Chứng khoán 

Khối lượng giao dịch (triệu CP)

1

ACB

77,44

2

SHB

46,73

3

PVS

37,30

4

VGC

35,43

5

HUT

20,77

Bảng 4: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất năm 2017

Thứ tự

Mã Chứng khoán 

Khối lượng giao dịch (triệu CP)

1

PVS

81,69

2

ACB

78,68

3

SHB

66,18

4

NTP

23,28

5

VGC

20,54

Về tình hình biến động chỉ số HNX30, chỉ số HNX30 tăng tổng cộng 78,06 điểm (+35,2%) so với thời điểm đóng cửa giao dịch năm 2016, dừng ở mốc 221,6 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 7.015 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 101.659 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,52% khối lượng giao dịch và 61,85% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 28,06 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 406,6 tỷ đồng/phiên. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX30 chiếm 60,23% giá trị vốn hóa toàn thị trường.