VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.

[Infographics] 5 nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

[Infographics] Các trường hợp được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2020

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2020

8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM