VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] 5 nhiệm vụ hiện đại hoá ngành Tài chính trong những tháng cuối năm

Trong những tháng cuối năm 2020, Bộ Tài chính tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về hiện đại hoá cải cách hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

[Infographics] Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

[Infographic] Kết quả nổi bật của Chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính 2017

[Infographic] Kết quả cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua

[Infographic] 5 nhiệm vụ hiện đại hoá ngành Tài chính trong những tháng cuối năm - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM